Copyright

Op alle foto’s en teksten die je op deze website vindt berust het auteursrecht van Tickle Me Silly. Het is dus niet toegestaan voor bedrijven of particulieren om toestemming foto’s of teksten te kopiëren, afdrukken of publiceren zonder een volledige naamsvermelding van Tickle Me Silly / Claudia Pauws. Voor informatie lees de toelichting hieronder.

Nederlands

Toestemming en naamsvermelding vereist

Wil je graag een foto gebruiken of ergens op je website of social media plaatsen? Vraag dan bij mij naar de voorwaarden. Op alle foto’s en teksten op deze website berust auteursrecht van Tickle Me Silly. Het is dus niet toegestaan voor bedrijven of particulieren zonder toestemming foto’s of teksten te kopiëren, afdrukken of publiceren zonder een volledige naamsvermelding van Tickle Me Silly of Claudia Pauws.

Inbreuk auteursrecht foto’s

Als hiernaast genoemde voorwaarden niet worden nageleefd, dan zal de inbreuk worden vastgelegd met een screenshot. Hierop wordt een schikkingsvoorstel gestuurd met een factuur. Dit schikkingsvoorstel bestaat uit ons reguliere tarief voor het gebruiken van een foto: € 250. Bij een ontbrekende toestemming, komt er nog een keer het normale tarief bij (€ 250). Bij een ontbrekende naamsvermelding, komt er nog een keer het normale tarief bij (€ 250). Als de foto ook nog is bewerkt of uitgesneden, komt er nog een keer het normale tarief bij (€ 250).

Inbreuk auteursrecht tekst

In het geval van een gekopieerde tekst van meer dan 50 woorden zal een inbreuk op de genoemde voorwaarden worden vastgelegd met een screenshot. Hierop zal ik contact opnemen met het dringende verzoek tot onmiddellijke verwijdering of aanpassing van de content. De gekopieerde tekst dient binnen 24 uur te zijn verwijderd. Voor elke extra dag wordt een bedrag van € 150 in rekening gebracht.

Bij een weigering tot betaling of een uitgebreid verweer, wordt het dossier overgedragen aan een specialist in het auteursrecht. De kosten voor de overdraging wordt doorberekend aan de inbreukmaker.

Engels

Permission and credits required

Please contact me for permission requests. This applies to all images and written content. No image or written content may be copied, printed, reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means without the prior permission of Tickle Me Silly without the full credits of Tickle Me Silly or Claudia Pauws.

Infringement copyright of images

Infringement of above-mentioned conditions will be registered by screenshot after which an invoice with a settlement proposal will be sent. This invoice will contain my normal fee for the publication of an image: € 250. In the case of a lack of permission, an extra € 250 will be added. In the case of a lack of full credits, an extra € 250 will be added. In the case of publication of an edited or cropped image, an extra € 250 will be added.

In the case of a refusal to pay or an elaborate defence, the case will be handed over to a copyright specialist. The party responsible for the infringement will be charged with the legal costs.

Infringement copyright of written content

Infringement of the copyright of written content (more than 50 words) will be registered by screenshot after which an invoice with a settlement proposal will be sent. An immediate removal or a sufficient edit of the content will be demanded. The reproduced/copied content will need to be removed within 24 hours. In the case that the content is not removed, an amount of € 150 will be charged for each 24 hours until the content is removed or edited sufficiently.

In the case of a refusal to pay or an elaborate defence, the case will be handed over to a copyright specialist. The party responsible for the infringement will be charged with the legal costs.